Vergoeding - Barendrecht Logopediepraktijk

Ga naar de inhoud

Vergoeding

Praktijkinfo

Logopedisch onderzoek en behandeling wordt in Nederland door alle zorgverzekeraars vergoed. Logopedie zit in het basispakket. Bij volwassenen vraagt de verzekeraar meestal een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van de afgesloten polis. Het is verstandig dit bij uw verzekeraar na te gaan. U heeft voor logopedie liefst wel een verwijzing nodig van huisarts of specialist.

De facturen voor uw logopediebehandelingen worden allemaal digitaal bij uw zorgverzekeraar ingediend door Barendrecht Logopediepraktijk. Hiervan merkt u dus niks indien de verzekeraar alles vergoed. De verzekeraar betaalt de behandelingen direct aan Heerjansdam Logopediepraktijk. Indien u een eigen bijdrage moet betalen, dan zal de zorgverzekeraar dit met u verrekenen.

Indien u een afspraak niet na kunt komen, dan dient u deze op tijd (liefst minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen bij uw behandelend logopedist. Een berichtje op de voicemail is ook akkoord. Spreek dan duidelijk uw naam in en de reden waarom u niet kunt komen, dan zal de behandelend logopedist contact met u opnemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Terug naar de inhoud